English Deutsch Facebook

Výsadba v Hruškách

V sobotu 10. října jsme spolupořádali výsadbu větrolamu/biokoridoru v obci Hrušky u Břeclavi. Výsadba spočívala ve vytvoření pruhu zeleně uprostřed velkého polního bloku. Za účasti místních občanů a dobrovolníků z Brna a širého okolí jsme vysázeli pestrou mozaiku dřevin počínaje dubem, habrem, jeřábem břekem, konče keři jako je ptačí zob, líska nebo hloh. Akce se povedla nad očekávání - lidí přišlo hodně, stromů se vysázelo mnoho, dobrých pocitů bylo nesčetně.

Biokoridory, chcete-li větrolamy, jsou jednou z možností jak čelit problémům dlouhodobého sucha. Tamní zemědělská společnost Forest-Agro Hrušky, na jejichž pozemcích se sázelo, nechce přihlížet negativním změnám v krajině. Proto téměř čtyři roky bojovala Aneta Blažejová za vybudování tohoto ojedinělého projektu. Nakonec se povedlo. Druhou vůdčí osobou byl Tonda Martiník, náš dlouholetý zaměstnanec, toho času působící na lesnické fakultě Mendelovy univerzity. Tonda zde vytvořil neobvyklé a inovativní schéma výsadeb. Kloubí se v něm nejen funkce protierozní a klimatické, ale také funkce čistě produkční. V neposlední řadě musíme vzpomenout pana docenta Bučka. Právě na jeho počest byl biokoridor vybudován. Pan docent, který nás letos na jaro nečekaně opustil, podobným akcím fandil. Věříme, že by měl z tohoto počinu radost.
Fotogalerie:
foto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházkováfoto: Kika Procházková

 

**