English Deutsch Facebook

Uschlé borovice na Kamenném vrchu

Na Kamenném vrchu, kde každoročně vykvétá tisíce konikleců, se smutně podepsalo loňské sucho úhynem velké části lesa. Koncem léta 2018 v přírodní rezervaci Kamenný vrch došlo k úhynu přibližně 70–80 % všech jehličnatých stromů. Úhyn stromů je způsoben dlouhodobým suchem. Stromy jsou vlivem nedostatku vody v půdě dlouhodobě stresovány. Takové stromy si přednostně vybírá podkorní hmyz, který ve výsledku strom zahubí.

 

Prognózy hovoří, že přibližně do jednoho až dvou let začnou uschlé stromy padat. To je nebezpečné a padající kmeny mohou způsobit vážná zranění. Tuto skutečnost řešíme ve spolupráci s MČ Brno-Nový Lískovec a Úřadem Jihomoravského kraje již od podzimu 2018.

 

Vzniklou situaci je nutné bezodkladně řešit. Ve spolupráci s lesníky je plánováno použití harvestoru nebo se budou stromy jednotlivě kácet. Vše bude důkladně naplánováno, aby nedocházelo ke škodám na povrchu půdy ani na ostatních dřevinách. Po celou akci bude přítomen autorizovaný biologický dozor. Všechny ubezpečujeme, že nedojde k holoseči.

Proces obnovy lesa bude trvat minimálně 2–3 roky. Primárně budou ponechávány zdravé borovice, u kterých však není jisté, zda do budoucna přežijí. Ve výsledku nedojede k odlesnění. Pod borovicemi se nachází nálety javorů a třešní ptačích, které chceme zachovat. Dokonce se místy objevují i duby. Právě duby budou cílovou dřevinou budoucího, nového porostu.

 

Prosíme, dbejte opatrnosti a dodržujte pokyny na informačních cedulích.  


Vyjádření Rezekvítku a starostky MČ Brno-Nový Lískovec i plánovaná opatření naleznete v přiložené tiskové zprávě. 

 

borovice 

 

 


Soubory ke stažení:
 • 
kamenak-tiskova-zprava--f7216.docx  (docx, 18 kB), 08.03.2019, 19:19

 

**