English Deutsch Facebook

Tisková zpráva: Současná situace na v přírodní rezervaci Kamenný vrch

Na jaře tohoto roku jsme informovali o uschlých stromech v přírodní rezervaci Kamenný vrch. Využili jsme k tomu období, kdy se o Kamenném vrchu mluví ve spojitosti s kvetením konikleců. Zejména tomu napomohla tisková zpráva vydaná 8. března. Problém s uschlými stromy měl v tisku poměrně velký ohlas. K tomu jsme nechali vytisknout a naistalovat v rezervaci informační plakáty a výstražné tabulky. Tuto fázi jsme nazvali jako první informativní. Aktuálně přicházíme s druhou fází, kdy chceme veřejnost seznámit dalším postupem.

 

Uschlé borovice a modříny v celé rezervaci jsou rizikové, a proto bude nutné jejich odstranění. „Co se týče živých stromů, ty zůstanou bez zásahu,“ uvedl Vilém Jurek z organizace Rezekvítek a dodal: „V nejvíce zasažené části, na západě rezervace provede zásah společnost Lesy města Brna, a. s.“ Tento postup byl přislíben zástupcem společnosti na společné schůzce, které se zúčastnili zástupci Rezekvítku, ÚMČ Brno-Nový Lískovec, KÚ Jihomoravského kraje a Lesnické a dřevařské fakulty.

Původně bylo kácení plánováno na květen a červen tohoto roku. „Z důvodu sečení rezervace a většího výskytu dětí jsme situaci přehodnotili a termín posunuli na období letních prázdnin,“ říká Tereza Žižková, ředitelka kanceláře Rezekvítku. Na schůzce však vyplynulo, že technika se na místo dostane až později. „Těžební stroje jsou aktuálně vytíženy, a proto počítáme se zásahem nejdříve v září tohoto roku,“ shrnula termín zásahu Žižková.

Dále byla na schůzce upřesněna technologie a rozsah kácení. „Využije se harvestor nebo vyvážecí souprava,“ plánuje Vilém Jurek. Tato technologie bude zvolena, neboť je nejšetrnější k podrostu. „Oba stroje mají osmimetrové rameno a dokážou si strom vytáhnout, aniž by spadl na podrost nebo se musel kácet podrost,“ popisuje postup Jurek.

Pro pohyb strojů budou vyžity stávající cestičky, které vedou porostem. „Zde proběhne odtěžení všech mrtvých stromů. Ponechány budou živé stromy a především podrost,“ představuje postup Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec. Drápalová by ráda šla cestou co nejnutnějších zásahů: „Počítáme, že kolem cestiček vytvoříme pomyslný průsek široký přibližně deset metrů, střední část bude prozatímně ponechána bez zásahu.“ Vilém Jurek k tomu dodává: „Před samotným zásahem budou vyznačeny cenné listnáče, jako jsou duby a břeky, které pro nás mají největší ochranářskou prioritu.“

Na společné schůzce se všichni shodli, že je nutné apelovat na návštěvníky rezervace Kamenný vrch, aby v době kácení dbali zvýšené opatrnosti v místech, kde se bude vyskytovat technika. „O dalším průběhu budeme s předstihem informovat media i návštěvníky. Rozhodně nechceme nic nechat náhodě,“ shrnula na závěr další postup Tereza Žižková.

 

Dotazy směřujte na níže uvedené kontakty:

Ing. Tereza Žižková, ředitelka kanceláře Rezekvítku – 775 580 203, reditel@rezekvitek.cz

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec – 547 428 910, drapalova@nliskovec.brno.cz

 

Více informací v příloze.

 

 


Soubory ke stažení:
 • 
tz-kamenny-vrch-(1)--f7388.docx  (docx, 22 kB), 12.08.2019, 10:11

Fotogalerie:

 

**