English Deutsch Facebook

Dotace na přírodní zahrady

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program na vybudování a úpravu zahrad ZŠ a SŠ.

Je to pro vás skvělá příležitost, jak vaši školní zahradu vylepšit, oživit a nakoupit vybavení pro výuku v ní.

Na co můžete dotaci získat

 1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat

 • Obce,
 • předškolní zařízení mateřské školy,
 • lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny,
 • základní školy,
 • střední školy,
 • domy dětí a mládeže,
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO,
 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše příspěvku

100500 tis. Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020, 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020
Realizace podpořených projektů:  do 31. 12. 2022

 

 

Na webu Státního fondu žvotního prostředí ČR naleznete více informací i seznam způsobilých výdajů. Díky dotaci si můžete nakoupit i řadu terénních výukových pomůcek, jako jsou lupy, pinzety, smykačky, psací podložky i určovací klíče adalší odborné publikace. Mnoho věcí si můžete vybrat i z našeho e-Obchůdku.

  

**