English Deutsch Facebook

Inspirační seminář pro pedagogy

Seznámíme vás s originálními pomůckami z dílny Rezekvítku, které lektoři využívají při výukových programech, tématických dnech a školních projektech na téma les a lesní ekosystém. Představíme vám i naši sadu výukových pomůcek s názvem Krabice jehličí. Při práci s těmito pomůckami vám představíme také současné trendy v oblasti výukových metod.


Seminář je akreditovaný MŠMT (MSMT – 15042/2018-2-592) jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

TERMÍN: 19. listopadu v 14-17 hod.

CENA: 500 Kč na učitele
DÉLKA: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Na seminář je potřeba se přihlásit:
Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

  

**