English Deutsch Facebook

Inspirační seminář pro pedagogy

Seznámíme vás s originálními výukovými pomůckami, které byly vytvořeny Rezekvítkem pro snadnější a hravější začlenění EVVO do výuky dětí. Pomůcky nápaditě zpracovávají témata voda v krajině + sucho, v domácnosti a život ve vodních biotopech.Seznámíte se nejen s pomůckami samotnými, ale také s trendy v oblasti výukových metod. Zaměříme se na projektové vyučování a tvorbu třídních projektů s využitím těchto pomůcek. Praktické vyzkoušení pomůcek a metodické náměty vám budou inspirací k tvorbě vlastních nových pomůcek a inovativních postupů.

 

Seminář je akreditovaný MŠMT (MSMT – 15042/2018-2-592) jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

TERMÍN: 5. února v 14-17 hod.

CENA: 500 Kč na učitele
DÉLKA: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Na seminář je potřeba se přihlásit:

Ing. Tereza Žižková - tereza.zizkova@rezekvitek.cz, telefon: 775 580 203

 

 

 

  

**