English Deutsch Facebook

Výsadba v Medlánkách

Minulý týden jsme zdárně dokončili výsadbu stromů v Medlánkách. Takových ozeleňovacích akcí děláme do roka dva tucty. Tentokrát to však bylo krapet jinak. Udělali jsme modelovou výsadbu, kdy se za pár peněz udělat velká muzika. Stromořadí je navrženo jako polyfunkční. Kupříkladu jsme mysleli i na produkci. Vzrostlé stromy jsou jeřáby ptačí a třešně ptačí. Keře mezi stromy (dřín, líska, bez, trnka, růže, hloh) budou na produkci plodů či květů. Navrhli jsme to takto, okouzleni agrolesnictvím. Pruh jsme také zatravnili květnatou směsí, takže to bude ráj pro hmyz. O protierozní, ochlazovací funkci se bavit nemusím, to je jasné. 

Modelový a inovativní je tento tento počin taky v tom, že jsme do výsadeb zapojili žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ a firemní dobrovolníky. Podpůrným nástrojem pak je publikace o ovocných dřevinách, kterou každý dostal. 

 

Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje.Fotogalerie:

 

**