English Deutsch Facebook

TIP NA VÝLET: Žáby u Žebětínského rybníka

Na kraji Žebětína směrem na Bystrc se rozprostírá malé chráněné území s rybníkem, přilehlým lesíkem, potůčkem a mokřadní loukou. Jedná se o nejvýznamnější lokalitu rozmnožování obojživelníků na území města Brna. Tuto lokalitu se tedy vyplatí navštívit zejména v březnu, kdy se k rybníku ze širokého okolí začínají stahovat žáby k rozmnožování. Nejhojnějšími druhy jsou ropucha obecná, skokan štíhlýskokan hnědý. Malé žabky pak opouštějí rybník v červnu a červenci. Rezekvítek zde buduje bariéry podél silnic, díky kterým již žáby na jaře nehynou pod koly aut jako v minulosti.

 

Co se týče fauny, kromě žab můžeme na jaře pozorovat různé druhy vodního ptactva. Každoročně zde úspěšně hnízdí pár labutí velkých. Takřka vždy můžeme na hladině rybníka zahlédnout kachnu divokou, lysku černou a potápku malou. V rákosinách hnízdí strnad rákosní a rákosník obecný. Dosti často je v rybníku možné pozorovat užovku obojkovou.

 

Lokalita Žebětínského rybníka se může pochlubit také pestrou skladbou rostlinných druhů. Vyskytují se zde druhy snášející trvalé zamokření půdy: blatouch bahenní, kyprej vrbice, netýkavka nedůtklivá, pomněnka bahenní. Dominantou rybníka jsou také porosty rákosu a orobince. Koncem léta na louce kvete ocún jesenní.

 

Na území se dostanete autobusem č. 52 (jede z Mendlova náměstí, v opačném směru od Zoologické zahrady) – zastávka Žebětínský rybník. Rybník se rozprostírá hned vedle hlavní silnice.

 

Budete-li mít možnost vydat se na menší výlet, vyražte podél potoka Vrbovce k Helenčině studánce. Ta je vzdálená 3 km a čeká vás příjemná procházka Podkomorskými lesy.Fotogalerie:
Kyprej vrbiceLyska černáPomněnka bahenníRopucha obecná (Michal Hykel)Skokan štíhlý (Michal Hykel)Užovka obojkováŽebětínský rybník (Jaroslava Bučková)Mapka území (Jihomoravský kraj)

 

**