English Deutsch Facebook

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Najdete zde rozpracováno 9 témat z Průřezového tématu Environmentální výchova pro přípravu i realizaci ŠVP. Pro učitele je ke každému tématu připraven teoretický přehled a pro žáky kopírovatelný pracovní list. Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2007. Publikace je volně šířitelná v elektronické podobě a nesmí být využita ke komerčním účelům. Učitelé si její části mohou tisknout pro potřeby výuky. 


Celou publikaci stahujte zde: 

Metodika implementace průřezového tématu enviromentální výchova I

 

Zde můžete stahovat jednotlivé témata samostatně:

  1. Zemědělství a životní prostředí
  2. Ekologické zemědělství
  3. Doprava a životní prostředí
  4. Průmysl a životní prostředí
  5. Odpady a hospodaření s nimi
  6. Ochrana přírody a kulturních památek
  7. Změny v krajině
  8. Dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti
  9. Akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti

Jestli se vám publikace líbí, budeme rádi za dobrovolný příspěvek, který bude využit pro další tvorbu.

Číslo účtu máme: 76537621/0100, budete-li chtít potvrzení o daru, napište na e-mail:

tereza.zizkova@rezekvitek.cz.  

**