English Deutsch Facebook

Školní projekt Voda kolem nás

Školní projekt Voda kolem nás:
PL Voda v krajině

PL Voda v domácnosti

PL Znečištění vody

PL Povodně

PL Život ve vodě

 

 

Jestli se vám publikace líbí, budeme rádi za dobrovolný příspěvek, který bude využit pro další tvorbu.

Číslo účtu máme: 76537621/0100, budete-li chtít potvrzení o daru, napište na e-mail:

tereza.zizkova@rezekvitek.cz.   

**