English Deutsch Facebook

TIP NA VÝLET: Babí doly a Babí lom

Na konec jara pro vás máme tip na procházku krásnými lesy Soběšické vrchoviny na severu Brna. Dojede-li do Lelekovic, můžete si udělat kratší či delší výlet kolem Babích dolů. Tato přírodní rezervace je vzdálena 1,5 km od Lelekovic po žluté značce. Kolem Lelekovic však můžete spatřit mnoho dalších zajímavostí a stojí za to se vydat na delší výlet přes Babí lom. Vráťte se k rozcestníku Pod Babou, vydejte se po zelené značce. Dojdete k rozcestníku U Jelínka, kde se můžete občerstvit v Lesním baru. Pokračujte po červené značce k rozhledně Babí lom.  Po cestě uvidíte odpočinkové místo s dřevěnými plastikami Lelkovadlo. Cestu lesem vám zpestří sklanaté útvary viditelné z pěšiny i naučná stezka Krajem říčky Ponávky. Babí lom vám za pěkného počasí nabídne skvělé výhledy. Celý hřeben je přírodní rezervace se zajímavým lesním porostem. Najdete zde zakrslé borovice, javory, jilmy, lípy i buky. Zejména na jaře vás upoutají květy řady teplomilných křovin. Za necelé 2 km dojdete od rozhledny zpět do Lelekovic, stále po červené značce. Celý okruh je dlouhý zhruba 8,5 km.

 

Babí doly 

Přírodní rezervaci tvoří soustava dvou malebných rybníčků s bohatou vodní a mokřadní vegetací. Jedná se o významnou lokalitu pro rozmnožování obojživelníků a mokřadních společenstev rostlin.


V břehových porostech okolo rybníčků dominuje především olše lepkavá, vrba bílá, javor babyka a topol osika, na hrázi pak najdeme dub zimní a břízu bělokorou. Bujný keřový podrost tvoří líska obecná, bez černý, brslen evropský, kalina obecná a řešetlák počistivý. Na prosvětlených místech dřívějších louček se vyskytuje např. tužebník jilmový, vrbina obecná, kakost bahenní, máta dlouholistá. Při březích rybníčků jsou mokřadní společenstva tvořena orobincem širolistým, orobincem úzkolistým a ostřicí ostrou. Můžeme zde narazit i na zevar vzpřímený, žabník vodní nebo šáchor hnědý. Na náplavech u přítoku rozpoznáme pomněnku bahenní, nepřehlédnutelný sadec konopáč, krtičník hlíznatý, kyprej bahenní, přesličku bahenní či vrbku úzkolistou. Až do vody vstupuje rdest kadeřavý, rdest vzplývavý, na hladině uvidíme květy stulíku žlutého i leknínu bílého.

Rybníky jsou významné pro rozmnožování obojživelníků. Především na dolním rybníce najdeme početné populace rosničky zelené, ropuchy obecné, skokanů štíhlého a hnědého. Můžeme zde potkat užovku obojkovou. Z mokřadních ptáků zde bylo pozorováno hnízdění potápky malé a slípky zelenonohé. V předchozích letech zde byl zaznamenán výskyt raka říčního. 

 

Z přilehlých obcí jsou Babí doly skoro stejně vzdáleny, cca 2 km cesta převážně lesem po žluté značce. První trasa vede z Lelekovic - zastávka Lelekovice, u kříže (autobus 41 z Královo pole, Nádraží, přes Medlánky a autobus 310 z Kuřimi), druhá z Útěchova - zastávka Útěchov (autobus 57 z Obřan přes Lesnou). Další možností je vyjít z Ořešína a jít po zelené turistické značce.Fotogalerie:
pohled na rybníček (K. Petřivalská)Mapa okruhu (Mapy.cz)stulík bahenníkakost bahennípomněnka bahennírosnička zelená (M. Hykel)kalina obecná

 

**