English Deutsch Facebook

Kolik škard zachráníš, tolikrát si člověkem

Kromě ochranářské „klasiky“ provádíme i další práce spojené s posílením zájmových druhů rostlin a živočichů. Ať už to je stavění zábran pro žáby, narušování půdního krytu pro hadinec nachový nebo nově stavění klecí pro kriticky ohroženou škardu panonskou.

 

Škarda panonská je vzácný druh naší květeny, který se vyskytuje už jen na jedné lokalitě v ČRStepní stráně u Komořan. Právě o tuto lokalitu se od roku 2018 staráme. Tenkrát jsme si dali závazek, že pomůžeme chráněné škardě. Po dvou letech jemné mozaikové seče se kýžený výsledek nedostavil. Buď jsme na sebe až příliš přísní, nebo tento trend byl nastaven dávno před našim působením. Populace škardy šla každopádně dolů. Jakou roli v tom hraje počasí, příliš intenzivní pastva, sucho nebo zvěř, která okusuje květy, nevíme. Víme však, že škarda potřebuje pomoc.

Proto jsme se rozhodli na komořanských stráních naistalovat oplůtky. Jsou tvořeny tzv. králičím pletivem, které drží čtyři ocelové tyče. Před samotnou instalací jsme území důkladně prošli. Nápomocné nám byly starší monitorovací zprávy a vlastní zkušenost, protože jsme se se škardou setkávali v minulých letech.

 

Oplůtky zabrání tomu, aby zvěř sežrala kvetoucí škardy, a zároveň nás budou navádět při sečení. Loni a předloni jsme naštěstí neposekli žádnou škardu, ale člověk není tvor neomylný. Především pak jasně uvidíme, kde je potřeba kosení udělat precizně.
 

 

Škarda je jedinečná rostlina, a proto jsme si dali za cíl ji doslova zachránit a její populaci alespoň zdvojnásobit. Uvidíme v dalších letech, jestli měla naše snaha smysl.Fotogalerie:
ilustrační foto kvetoucí škardy p. z webu Paliadas.cz

 

**