English Deutsch Facebook

Terénní ekovýchovné praktikum: VODA

V čem se liší různá vodní stanoviště? Pomocí vybraných technik a metod prozkoumáme rozdíly v chemických, fyzikálních i biologických vlastnostech tekoucí a stojaté vody. Naučíte se pracovat s pomůckami na odlovy vodních bezobratlých živočichů a určovat běžnější druhy podle jednoduchého klíče, se kterým zvládnou pracovat i děti. Dozvíte se, v jakém období je vhodné tento typ aktivit zahrnout do výuky a jak zařadit i prvky badatelské výuky. Součástí semináře je ukázka terénního výukového programu z nabídky Rezekvítku.

 

Seminář je akreditovaný MŠMT (MSMT – 15042/2018-2-592) jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

TERMÍN: 18. června v 14-18 hod.

CENA: 500 Kč na učitele
DÉLKA: 5 vyučovacích hodin (á 45 minut)

SRAZ: v 14 hod. u přístaviště (přístav lodí) Brněnské přehrady, u velké bílé kotvy 


Na seminář je potřeba se přihlásit:

Ing. Tereza Žižková - tereza.zizkova@rezekvitek.cz, telefon: 775 580 203 

 

 

  

**