English Deutsch Facebook

Program Active Citizens Fund

POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU

Nespokojenost se stavem životního prostředí, a to i ve svém nejbližším okolí, řeší stále více lidí. Na cestě ke změně jim chybí kompetence spojované s občanskou participací. Cílem projektu je realizovat aktivity umožňující získání a rozvoj těchto kompetencí a vytvoření manuálu dobré praxe. Aktivity projektu směřují do školy jako centra místní komunity, jde o společnou iniciativu žáků, učitelů, vysokoškolských studentů a místních obyvatel. Účastníci projektu budou realizovat žákovské miniprojekty, díky nimž získají základní kompetence pro aktivní zapojení do občanské společnosti.
 
Environmental discontent, even with the closest environment, is a rising concern for a large number of people. On the path to change, most of them lack competences crucial for citizen participation. The project´s aim is to implement activities leading to learning these competences and to publish a best practice manual. The focus is on the school as the center of the community, bringing together students of secondary school, their teacher, university students, active citizens. The participants will implement local mini-projects to learn basic competences for active involvement in civic society. 
 
Finále - závěrečná konference 1. ročníku 
V pátek 18. června vyvrcholil slavnostní závěrečnou konferencí první ročník našeho projektu Pomáháme spolu mimo školu, kterého se účastnilo celkem 9 žákovských skupin z Brna a okolí. Pro žáky to byl slavností okamžik, kdy mohli předvést výsledky své práce ostatním akčním skupinám. Nezalekli se ani velkého podia kina Scala, mikrofonů a početného publika. Své předem připravené prezentace komentovali s profesionální jistotou. Z jejich slov bylo jasné, že během ročního projektu museli překonávat nemalé překážky, improvizovat, přizpůsobovat se a hledat nové a nové cesty k naplnění svých nápadů. K řadě týmů se přidala při vlastní realizaci i veřejnost, což bylo jedním z cílů tohoto participativního projektu.

Sami žáci hodnotili projekt jako velmi užitečný, zkusili si totiž při něm na vlastní kůži, že od nápadu k cíli bývá i dost dlouhá cesta. Ale že skoro každá překážka se s jistým úsilím dá překonat.

Zde uvádíme přehled projektů, které se ve školním roce 2020/2021 podařilo zrealizovat nebo jejich realizaci alespoň rozběhnout.
1 – ZŠ Heuréka, Brno – „Motýlí ráj“ - výsadba motýlích keřů, výroba a umístění krmítek pro ptáky a hmyzích domečků na Kraví hoře
2 – ZŠ Horníkova – „Posezení pod jinanem“ – venkovní učebna před školou
3 – ZŠ Jana Broskvy, Chrlice – „Zeleň na biotop“ - výsadba 3 stromů a lavičky u vodního prvku v Chrlicích
4 – ZŠ Mokrá-Horákov – vybudování stezky „Bosou nohou“ v Mokré-Horákově
5 – ZŠ Želešice – „Posezení u kachen“ – odpočinkové místo u vody, pro pěší i cyklisty
6 – Cyrilometodějské gymnázium a SPŠ Brno – hromadný úklid na několika lokalitách v Brně
7 – Biskupské gymnázium Brno – „Posezení v lese“ – venkovní učebna i místo pro odpočinek
8 – EDUCAnet, Brno – „Hmyzí hotely“ – vybudování velkého hmyzího hotelu u školy, akce pro veřejnost
9 – Ekogymnázium Brno – „Zastávka Osová“ – úpravy zastávky a jejího okolí – ještě v procesu schvalování.
 
Přejeme projektům, aby přežily léto, aby dělaly radost všem, kdo z nich mají užitek a byly inspirací pro další skupiny mladých.
 
Mimochodem – pro školní rok 2021/2022 hledáme 2-3 další skupiny, které by si takový projekt chtěly zkusit s námi. Hlaste se na zora.ryparova@rezekvitek.cz. 
 

 
Fáze III.

Projekt i přes všechna omezení čile a S ODVAHOU pokračuje dále. Celkem v 9 školách žákovské skupiny vybraly ze svých nápadů 3-4, které by nejspíš zasloužily zrealizovat – jsou prospěšné životnímu prostředí a zároveň umožňují aktivní spolupráci s veřejností. K těmto nápadům připravili co nejvíc podkladů – přesné zaměření, zhodnocení stavu, konkrétní kroky prací, soupis materiálů, rozpočet. Teď mají před sebou další fázi, kdy své projekty představí veřejnosti, a ta pomocí hlasování rozhodne, který projekt se posune do další fáze – realizace. Pro projekty, které teď neprojdou výběrem veřejnosti, to však neznamená konec. Budou mít šanci v příštím školním roce znovu. Nebo třeba zaujmou veřejnost či obecní správu natolik, že postupně podpoří i jejich realizaci. Kdoví, necháme se překvapit. 

 

 
Fáze II.
V říjnu jsme v programu Active Citizens Fund spustili projekt, ve kterém se žáci učí, co je všechno potřeba, když chcete něco ve svém okolí změnit k lepšímu a nechcete na to být sami. Teď je zapojeno 7 škol z Brna a okolí, ještě je prostor pro další akční skupiny. Kde všude jsou? Podívejte se na mapku:
 
 
Máme za sebou první on-line setkání a besedy se skupinami žáků, rozbíhá se průzkum v terénu a objevují se první nápady na změny v okolí zapojených škol. Každá skupina má svého průvodce z MUNI, koordinátora z Rezekvítku a možnost spolupráce s dalšími odborníky z Nadace Veronica a Veřejné zeleně města Brna.
 
Chcete-li se svou třídou nebo kroužkem v Brně ještě připojit, okamžitě nás kontaktujte.
 
 
Fáze I.
V programu Active Citizens Fund rozjíždíme projekt, ve kterém se žáci učí, co je všechno potřeba, když chcete něco ve svém okolí změnit k lepšímu a nechcete na to být sami. Ani oni na to sami nebudou, podpoří je odborníci z Rezekvítku, Nadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a MUNI.
 
Chcete-li se svou třídou nebo kroužkem v Brně zapojit, kontaktujte nás nejpozději do 7.10. 2020. Vhodné pro žáky druhého stupně ZŠ.
 
Kontakt: Tereza Žižková, email: reditel@rezekvitek.cz, mobil: 775 580 203
 
 
 
Leták je ke stažení zde.  
 
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund PragueCommittee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic. 
 logo

Odkazy na webové stránky
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
 

 

 
 


 

**