English Deutsch Facebook

Co je broukoviště?

Broukoviště slouží jako pestrá nabídka hmyzích stanovišť. Princip broukovišť k nám dorazil z Velké Británie. Tam broukoviště používají jako výukovou pomůcku, na které se ukazuje život v hromadě naskládaných kmenů. Setkat se můžeme s názvem loggery, což v angličtině znamená kláda nebo kmen.

Některé druhy bezobratlých živočichů vyhledávají mrtvé dřevo. Hnijící či rozpadající se dřevo je pro ně základní podmínkou života, v jiném prostředí by nepřežili. Nejlepší stanoviště pro tyto drobné živočichy jsou stojící polomrtvé nebo usychající stromy. Problém nastává v parcích, kde hrozí pád stojícího odumřelého stromu. Na jedné straně je bezpečnost lidí, na druhé straně život vzácných druhů. Proto ochrana přírody a veřejný zájem musí dojít ke kompromisu. Broukoviště nejsou náhražkou za pokácené stromy. Je to simulace přirozeného stavu, kdy různé druhy využívají mrtvé dřevo pro svůj vývoj a život. 
 
Nejvhodnější je dřevo tvrdých listnáčů. Stojící kmeny je potřeba kvůli bezpečnosti dostatečně zakopat. Pro broukoviště vybírejme alespoň mírně prosluněné místo. Mnohé druhy totiž sluneční svit potřebují. 
 
Rezekvítek měl možnost se na budování broukoviště podílet, vytvořili jsme k němu také naučnou ceduli. Ceduli na míru vytvoříme i vám, kontaktujte nás.


Fotogalerie:

 

**