English Deutsch Facebook

TIP NA VÝLET: Mniší hora

V srpnu doporučujeme procházku Přírodní památkou Mniší hora. Najdete ji vedle Kníniček, u Zoologické zahrady. Zoologická zahrada zabírá část kopce, který byl dříve celý chráněným územím. V této přírodní památce jsou chráněny teplomilné doubravy spolu s bylinným patrem včetně zvířecích obyvatel. Vrchol Mniší hory je ve výšce 333 m n. m. Pod kopcem protéká potok Hluboček.

 

Na konci léta nabízí území nejen příjemnou procházku ve stínu dubů, habrů, javorů a lip, ale především krásnou podívanou na fialové květy bramboříku nachového. V keřovém patře nacházíme lísku obecnou, brsleny (bradavičnatý i evropský), ptačí zob, svídu krvavou, hloh jednosemenný i hloh obecný, na slunných místech dřín jarní. V bylinném patře lze zjara vidět dymnivku plnou, prvosenku jarní, začátkem léta medovník meduňkolistý, bělozářku větevnatou a lilii zlatohlávek.

 

Území je důležitým hnízdištěm ptactva. V tůni na okraji lesa se rozmnožují obojživelníci: ropucha obecná, skokan štíhlý i hnědý a čolek obecný.

 

Nejsnazší přístup je z konečné zastávky autobusů U Luhu (bus č. 302) v Kníničkách, po modré turistické značce, která se za odbočkou do Rozdrojovic mění na polní cestu. Nebo můžete přijít i z druhé strany, přes pole po panelové cestě z Medlánek. Fotogalerie:
brambořík
foto ilustračníčolek obecný
foto: Michal Hykelskokan štíhlý
foto: Michal Hykelropucha obecná
foto: Michal Hykellilie zlatohlávek
foto: Michal HykelPřírodní památka (Mapy.cz)

 

**