English Deutsch Facebook

Zimní práce v terénu

V zimě náš úsek Péče o přírodu nezahálí. Věnujeme se i opatřením, které v běžném roce moc nestíháme. Jedním z takových je odstranění výmladků křovin, které ještě dokázaly po podzimních sečích vyrůst. Není to závažný problém a často se jedná o bodový výskyt zmlazených růží, trnek a hlohů. Přesto tuto situaci nesmíme podcenit. Kdybychom nezasáhli, budou na nadcházející sezóně výmladky jednou tolik vyšší i tlustší, další rok to bude zase dvojnásob toho předchozího a ve výsledku zjistíme, že všechna práce s redukcí křovin a sečením stepních trávníků přišla vniveč.

Nejlepším postupem je celou skupinku výmladků vyfrézovat. K tomu používáme speciální nástavec nasazený na křovinořezu. Díky tomu je práce rychlejší a dokonce efektivnější než ruční cvakání každého proutku trčícího ze země. Výhoda je, že tento úkon je zvládnutelný ve dvou lidech. Jeden z kluků zpracuje všechny výmladky na určité ploše. Poté se výmladky zatřou herbicidem, aby nedocházelo k dalšímu růstu.

Tento zásah jsme v poslední době aplikovali na Medláneckých kopcích, kde se v severní části malého kopce rozmohly výmladky růží.

 

Nyní pokračujeme na Kamenném vrchu, kam si nás dokonce přišla natočit Česká televize. Očekáváme tedy příspěvek v Událostech v regionech. Největším lákadlem pro veřejnost jsou zde koniklece. Kamenný vrch je jedinečnou lokalitou s pravděpodobně největším počtem květů na jednom místě v celosvětové úrovni. Objevení poupat koniklece velkokvětého zde očekáváme zhruba za měsíc.

 

 

 Fotogalerie:

 

**