English Deutsch Facebook

PTAČÍ ZOBY - Příprava na hnízdní sezónu

Zima už nás pomalu opouští a ke konci se chýlí i sezona hlavního přikrmování ptáků na krmítkách. Některé druhy již začínají obsazovat hnízdní teritoria a poohlížejí se po místě, kde postaví své hnízdo. Ke slovu tak přicházejí ptačí budky.

Obecně se doporučuje vyvěšovat budky na podzim, aby měli ptáci dost času na jejich prozkoumání (např. sýkory někdy v budkách v zimě i nocují) a také aby budky trochu omšely a nebyly tak nápadné pro predátory. Pro druhy vracející se ze zimovišť později však může být těžké nalézt neobsazenou dutinu a např. pro krutihlavy či lejsky se budky mohou vyvěšovat až na jaře. Vždy bychom však měli dbát na to, že budka má ptákům pomoci. Měla by proto být vhodných rozměrů a provedení a bezpečně umístěná jak z pohledu stability, tak nepřístupnosti pro predátory. Obyvatele budek mohou ohrozit především kuny a kočky, ale i strakapoudi velcí. Ti jsou poměrně vynalézaví při získávání potravy a pokud se někde naučí vybírat vajíčka a malá mláďata z budek, je potřeba budky zabezpečit.
Strakapoudi většinou tesáním zvětší vletový otvor navržený pro sýkorky, aby se dostali dovnitř. Proto se okolí vstupu často zabezpečuje plechem (je potřeba ho udělat s otvorem o několik mm větším, než je samotný vletový otvor, a ohladit hrany, aby se ptáci neporanili). Použít lze i jiné materiály. Strakapoudi se však mohou do budky protesat i z boku, je tedy vhodné dělat budky z kvalitních, dostatečně silných prken, nebo použít budky z odolnějších materiálů (např. dřevocement).
Z hlediska dalších predátorů je mimo jiné důležitá i dostatečná vzdálenost vletového otvoru ode dna budky, aby šelma tlapou nedosáhla na ptáky v hnízdě. Pokud útoky predátorů přetrvávají a my nedokážeme budku zabezpečit, je lepší ji odstranit, než ptáky vystavovat nebezpečí.
Stejně tak je v předjaří vhodné zkontrolovat staré budky, zda jsou stále bezpečné (přes zimu mohly být poškozeny i ty, které se na podzim jevily vyhovující), a pokud nejdou opravit a ptáci v nich ještě nezahnízdili (stará hnízda bychom měli odstraňovat na podzim), raději je sundat. Budky bychom měli chápat jako náhradní řešení v situaci, kdy chybí přirozené stromové dutiny. Lepší je zachovávat staré doupné stromy i za cenu jejich výrazného ořezu, pokud již začínají být nebezpečné. Odborným ořezem větví lze navíc tvorbu dutin podpořit, což kromě ptáků ocení např. i netopýři, nebo řada vzácných druhů hmyzu. I my v Rezekvítku na řadě lokalit ořezáváme vybrané dřeviny, abychom trochu zmírnili nedostatek starých doupných stromů.
 
O autorovi: Jiří Lojda pracuje v Rezekvítku na úseku Péče o přírodu. Zajímá se o vše živé, ale nejvíce o ptactvo. Když u sebe nemá dalekohled, připadá si nekompletní. 


Fotogalerie:
budka poničená strakapoudem

 

**