English Deutsch Facebook

Řez na hlavu má smysl

Existuje mnoho způsobů, jak se starat o dřeviny. Jedním z takových zásahů, jak pěstovat dřeviny, je řez na hlavu. Po několika letech jsme v únoru opět pro Lipku provedli ořez košíkářských vrb na proutí. Kdysi dávno jsme jezdili do osady Chytálky, kde byly krásné hlavaté vrby. Bohužel tam usnula komunikace s majiteli, a navíc většina vrbiček vzala za své pod nenasytnými zuby řetězové pily. Letos jsme však uspořádali lov na proutí v Mokré, kde je založena malá vrbovna. Na vrbách jsou už hezky zapěstované hlavičky a roční přírůsty proutí jsou uspokojivé. Na Lipce z proutí dělají v rámci rukodělných kurzů nejenom košíky, ale i další pletené výrobky. Nastříhaný materiál je na sto procent využitý.
 
Druhou letošní zkušenost s ořezem hlavu jsem učinili ve štěrkovně Mohelnice, kde provádíme od loňska zásahy týkající se zvýšení biodiverzity území v průběhu těžby štěrku. Jedním z plánovaných úkolů je založení a obnova hlavatých vrb. Na základě průzkumu v lesíku, který bude ušetřen těžby dříví i štěrku, jsme zjistili výskyt jen několika vrb, které možná kdysi byly řezány na hlavu (pozor, dříve se hlavaté vrby ošetřovaly sekyrou nebo dlouhým nožem, žádné pilky a pily). Provedli jsme dokonce řez u opravdu velké vrby, u které doufáme velký nárůst výhonů. Kromě toho jsme založili asi dvacet nových hlavatých vrb. Vybrané stromy jsme seřezali na torzo a teď budeme čekat, co se bude dít. Výsledek nelze čekat okamžitě. Taková hlavatá vrba se vytváří i deset a více let. Samozřejmostí je, každoročně hlavy osekávat. I těmito zásahy vznikla docela hezká hromádka polen, která skončí v kotlích a kamnech. Navíc jsou hlavaté vrby útočištěm pro řadu saproxylického hmyzu, ptáků, a dokonce i netopýrů. O biodiverzitu je tak postaráno.
 
Při zásazích jsme odebrali několik řízků vrb, které jsme zpracovali. Řízky ve velikosti tužky, jak praví moudré knihy, jsme založili do písku a teď budeme čekat – na jaro, na zakořenění, na první výhonky a následné výhody. I my máme v plánu založit vlastní vrbovny v různých místech, kde se věnujeme ochraně přírody.


Fotogalerie:

 

**