English Deutsch Facebook

Novinky z Kamenného vrchu

Na exkurzích často říkáváme, že každé botanicky významné území v Brně musí mít ve svém seznamu rostlin koniklec. Platí to u Hádů, Stránské skály, Bílé hory a především u Kamenného vrchu v Novém Lískovci. Právě nastává sezóna, kdy se tyto louky zbarví do fialova květy konikleců. Tato podívaná trvá zhruba měsíc a určitě stojí za zhlédnutí. Než se však za konikleci vydáte, je dobré si přečíst následující informace.

Hned na úvod je třeba uvést, že se jedná o koniklec velkokvětý. Na Kamenném vrchu roste v takovém množství, že se jedná pravděpodobně o největší světovou lokalitu, kde se koniklece velkokvěté vyskytují. Počty se udávají v řádech desetitisíců trsů. Přesné číslo se zatím nepodařilo spočítat, proto letos na jaře proběhne důležité sčítání, které, jak doufáme, světový unikát potvrdí.

Co však víme jistě již nyní, je to, že konikleců na tradičních místech ubývá. Největším problémem a ohrožením je nadměrný sešlap a pohyb psů v rezervaci. Rok co rok se zvětšují cestičky na velké trasy a přibývá nových pěšin. Psí moč a výkaly jsou agresivní a rostlinkám konikleců škodí. Na to bohužel nepomůže mít psa na vodítku. Vstup psů do rezervace je proto od roku 2017 zakázán městskou vyhláškou. Prosíme návštěvníky, aby nám tuto vzácnou brněnskou raritu pomohli zachovat, chodili pouze po pěšinkách a své čtyřnohé mazlíčky do rezervace nevodili.

 

Jak je to se suchými stromy?

Při zmínce ohledně zarůstávání Kamenného vrchu si možná vzpomenete na články, ve kterých jsme se snažili obyvatele seznamovat s tím, že přítomnost borovic, modřínů a smrků v rezervaci není žádoucí. Jak stromy rostly, zabíraly prostor koniklecům. Nevhodné byly samotné jehličnany, které do rezervace přirozeně nepatří. Možná borovice lesní by zde místo našla jako vtroušená dřevina k dubům. O problému usychání jsme věděli dlouhodobě a snažili se postupně dělat probírky živých stromů. Jenže průběhem času začaly stromy pomalinku usychat a káceli jsme už jen ty suché. V jistém okamžiku byl poměr uschlých stromů tak velký, že jsme kácet nestíhali. Paradoxně největší odpůrci kácení na Kamenném vrchu teď brojí, že málo kácíme.

Všechno zlé je ale pro něco dobré. Kamenný vrch dostává podobu lesoparku, vzhled stepního biotopu, jaký koniklece milují. Proto když mluvíme o rozšiřování koniklece, je to díky tomu, že se stinné části rezervace prosvětlily. Světe div se, během několika let koniklece rostou na celé ploše tak zvané centrální části. Bohužel, jak už bylo uvedeno výše, mnohá místa jsou vyšlapaná natolik, že tam koniklece už nikdy neporostou. Abychom vyšli vstříc návštěvníkům a zároveň ochránili koniklece, chystáme se přihlásit do participativního rozpočtu “Dáme na vás” projekt na vybudování povalového chodníku v trase naučné stezky. Chceme díky tomu usměrnit návštěvnost, zamezit neudržitelné erozi, eliminovat bahnité cestičky a vytvořit komfortní procházkové molo.

 

 

Bez lidí to nejde

Kamenný vrch v současné podobě by bez pracovitých lidí neexistoval. Tisíce hodin zde odpracovali současní a bývalí pracovníci Rezekvítku. Lidé z Rezekvítku a s nimi další nadšenci o něj pečovali ještě před samotným založením organizace, tedy téměř čtyřicet let. Dále nám rok co rok přicházejí pomoci různí dobrovolníci z firem i party kamarádů. Každý rok se také koná Velká kameňáková brigáda - nově Den koniklecové louky, kde může ruku k dílu přiložit každý. Ta letošní proběhne v sobotu 26. června a Rezekvítek na ní prací oslaví své 30. narozeniny. V posledních letech je brigáda navíc doplněna o hravě naučné aktivity pro děti a kosácké slavnosti, kdy se v pět ráno sejdou krojovaní sekáči s ručními kosami a za zpěvu lidových písní část rezervace pokosí a shrabou. Více informací najdete zde a FB Rezekvítku. Jste srdečně zváni!

 

 

 

  

**