English Deutsch Facebook

Tisková zpráva ke Kamennému vrchu

Koniklecová zahrádka v ohrožení…

současná situace v přírodní rezervaci Kamenný vrch v Brně

 

V Brně, 15.3.2021

Do přírodní rezervace na Kamenném vrchu v Brně-Novém Lískovci proudí v těchto dnech stovky lidí. Jejich cílem jsou koniklece, které každé jaro rozkvétají v počtu několika desítek tisíc trsů. „Je to přírodní unikát, který v České republice, v Evropě a pravděpodobně ani nikde jinde na světě nenajdete,“ shrnuje výjimečnost lokality Tereza Žižková z organizace Rezekvítek.

Právě organizace Rezekvítek se o Kamenný vrch stará již desítky let. Péči má na starost Vilém Jurek, který připomíná, co vše se v chráněném území děje: „V zimě s kolegy vyřezáváme křoviny, na jaře natíráme plot kolem rezervace, v létě celou lokalitu musíme posekat, shrabat a seno sklidit.“ Údržba chráněného území je náročná a vyžaduje spoustu úsilí, času a nadšení. Mimo to Rezekvítek v rezervaci udržuje naučnou stezku, pořádá každým rokem exkurze v době kvetení konikleců a v červnu dobrovolnickou brigádu pro veřejnost.

Bohužel v tomto roce se kvůli covidovým opatřením stala návštěvnost koniklecové louky neúnosnou. Tereza Žižková, ředitelka kanceláře Rezekvítku, smutný trend komentuje takto: „Počty návštěvníků každým rokem rostou. Jsme rádi, že lidé do přírody chodí, ale má to i své negativní dopady. Zvýšená koncentrace lidí si bohužel vybírá svou daň v podobě zničených cest a poškozených konikleců. Mnohým lidem chybí pokora a ohleduplnost. Dokážou pro jednu fotku pošlapat desítky konikleců, které následně hynou.“ V rezervaci se nachází několik cest, kudy lidé chodí. Cesty postupně erodují, čímž se obnažují ostré kameny a po dešti se tvoří kaluže. Návštěvníci tyto překážky obchází a vyšlapávají si nové cesty nebo rozšiřují ty stávající. Vilém Jurek k tomu uvádí smutnou prognózu: „Už teď můžeme říct, že koniklece jsou ve vážném ohrožení. Pokud se situace nezmění, tak se může stát, že o koniklece nebo jejich podstatnou část do pár let přijdeme.

Ochránci přírody z Rezekvítku se snaží koniklece před lidským sešlapem chránit různými způsoby už mnoho let. V rezervaci najdeme v nejcennějších částech dřevěné zábrany, aby lidé nevstupovali mezi koniklece, nalezneme zde desítky cedulek, které nabádají návštěvníky k ohleduplnému chování. Kdysi na Kamenném vrchu fungovaly hlídky složené z dobrovolníků, aby hlídali rezervaci v době kvetení konikleců. „Tehdy tito dobrovolníci od rána do pozdního odpoledne procházeli rezervaci a upozorňovali neukázněné návštěvníky,“ vzpomíná ředitelka kanceláře Rezekvítku a pokračuje: „Současná situace však vyvrcholila do takových problémů, že musíme po více jak dvaceti letech tento dohled nad rezervací obnovit.“

Rezervaci budou hlídat „průvodci“ z řad brigádníků a studentů, kteří vykonávají na Rezekvítku odbornou praxi. Stejně jako v minulosti budou průvodci upozorňovat návštěvníky na porušování pravidel vztahujících se pro tuto přírodní rezervaci, ale také zodpovídat dotazy návštěvníků. V případě potřeby budou průvodci napojeni na městskou a státní policii a vážnější prohřešky budou řešit s nimi. „Věříme, že díky průvodcům a jejich osvětě se lidé dozvědí, jak závažný problém koniklecům hrozí, a že tato naše letošní snaha pomůže zabránit ničení nádherné a biologicky významné lokality,“ shrnuje na závěr význam průvodců Vilém Jurek.

 

Kontakty:

Ing. Tereza Žižková (organizační záležitosti), tereza.zizkova@rezekvitek.cz

Ing. Vilém Jurek (odborné a technické záležitosti), vilem.jurek@rezekvitek.cz

 

Přírodní rezervace Kamenný vrch – jako chráněné území byl Kamenný vrch vyhlášen v roce 1978. Předmětem ochrany jsou stepní trávníky s bohatým zastoupením koniklece velkokvětého a dalších chráněných druhů. Lokalita v 80. letech 20. století málem zanikla. Před zničením se ji podařilo zachránit díky vytrvalosti několika málo lidí. Dnes je lokalita opět v ohrožení. Rezekvítek o minulosti a současnosti rezervace natočil krátký film: https://youtu.be/TNG6-ZJyD_AFotogalerie:

 

**