English Deutsch Facebook

PTAČÍ ZOBY - hmyzožraví ptáci

Hmyz je u ptáků jedním z nejrozšířenějších zdrojů potravy. Některé druhy jsou výhradně hmyzožravé, u jiných tvoří hmyz pouze část jídelníčku. U řady ptáků se zastoupení hmyzí potravy výrazně mění během roku či životní fáze. Hodně druhů živících se v dospělosti převážně rostlinnou potravou potřebuje hmyz jako hlavní složku potravy pro svá mláďata (např. vrabci, koroptve, bažanti). Ptáci samozřejmě při výběru potravy striktně nerozlišují, zda je daný bezobratlý opravdu hmyz a sezobnou třeba i pavouka, žížalu, nebo stínku. Na konci léta si též řada druhů zpestří jídelníček bobulí bezu či jiným plodem. Pokud však v potravě převládá hmyz, označujeme tyto druhy většinou jako hmyzožravé. Pro někoho možná překvapivě je pak hmyz významnou složkou potravy například i u poštolky, ostříže, nebo sýčka.

 

Hmyz je v našich zeměpisných šířkách během roku dostupný v různé míře a hmyzožraví ptáci se tomu musí přizpůsobit. Buď musí být schopni najít dostatek hmyzu i v zimním období, nebo si musí najít náhradní zdroj potravy, případně se přesunout někam, kde je hmyzu dostatek. Tyto alternativy hodně souvisejí s tím, jak daný druh hmyzí potravu získává. Ptáci lovící létající hmyz ve vzduchu (např. vlaštovka, rorýs, vlha) na zimu odlétají. Druhy sbírající převážně hmyz lezoucí po vegetaci nebo po zemi buď odlétají (kukačka, rákosníci, pěnice), nebo v zimním období přijímají v různé míře i rostlinnou potravu (strnad obecný, červenka, chocholouš). Ptáci, kteří vybírají hmyz z různých štěrbin a úkrytů (střízlík, datel, šoupálci), mohou být schopni najít dostatek živočišné potravy i v zimním období.

 

Různé druhy stěhovavých ptáků odlétají do různých zimovišť (některé jen do jižní Evropy, jiné až na jih Afriky), různě daleko mohou létat i příslušníci jednoho druhu a někteří jedinci dokonce vůbec na podzim neodletí. Nahrávají tomu mírnější zimy posledních let a celkově teplejší klima městského prostředí. V poslední době se tak u nás můžeme v zimě stále častěji setkat např. s rehky domácími, pěnicemi černohlavými, či budníčky menšími. Tyto druhy však v zimě nahrazují nedostatek hmyzu rostlinou potravou především ve formě bobulí.

 

Pro jiné hmyzožravé druhy (sýkory, brhlík) jsou v zimě důležitou potravou semena a tito ptáci jsou jedněmi z nejčastějších návštěvníků krmítek. Přikrmování ptákům výrazně ulehčuje přežití zimy a ti se z okolní krajiny stahují do lidských sídel. Ve vegetační sezoně však města nenabízejí dostatek hmyzu a ptáci mají problémy s krmením mláďat. Pokud tedy máme možnost, pokusme se na své zahradě podpořit hmyz a tím i ptactvo. Nekosme celou zahradu najednou, nechme na ní trochu listí a starého dřeva, nepoužívejme insekticidy. Přínosný bude i otevřený kompost, zahradní jezírko, či alespoň pítko a samozřejmě keře a stromy.Fotogalerie:
Brhlík lesní (foto: Jiří Lojda)Bramborníček černohlavý (foto: Jiří Lojda)Vlha pestrá (foto: Jiří Lojda)Rehek domácí trávící zimu v Brně (foto: Jiří Lojda)Vlaštovka obecná před odletem (foto: Jiří Lojda)

 

**