English Deutsch Facebook

Škarda rok poté

Po roce vám přinášíme nové zprávy ze Stepních strání u Komořan. Komořany jsou známé jako poslední výskyt škardy panonské na území ČR. Proto je nutné tuto populaci zachovat a maximálně posilovat.

 

Stepní stráně jsme „zdědili“ v roce 2018. Tady jsme v roce jedna našli posledních 20 rostlin škardy. Na tak velkou lokalitu to bylo proklatě málo. Ačkoliv jsme se snažili udělat zásahy co nejpečlivěji včetně narušení drnu, v roce 2019 jsme s hrůzou našli pouze 14 škard. To bylo varovné, a proto jsme v květnu 2020 všechna místa se škardou oplotili králičím pletivem. Na konci roku jsme mohli těšit ze 44 jedincůkteré se podařilo najít. Dokonce krásně zakvetli i ti jedinci, kteří nebyli chráněni oplůtkem. Letos jsme s oplocováním pokračovali a podařilo se ochránit dalších dvacet jedinců. Takto máme podchyceno téměř většinu škard. Je to důležité, aby srnčí zvěř neokusovala květy. Oplocení je taky pro nás signálem, že v daném místě jsou škardy a musíme dávat pozor při sečení.

 

Koncem června jsme udělali další krok pro podporu škard. Prosekali jsme porost kolem škard do prstence v průměru pěti metrů. To pomůže rostlinám, aby je nezalehly vyšší trávy, bude to vhodné pro lepší šíření a vzcházení semínek. Nezbytností je vysečené kruhy důkladně vyhrabat. Zároveň dojde k narušení drnu hráběmi.

 

Tím ale práce na území pro letošek rozhodně nekončí. Od července začínáme s kosením přírodní památky. Letos narostlo hodně trávy a bude boj těch osm hektarů posekat, zejména pak pohrabat a sklidit. 

 Fotogalerie:
Ilustrační foto kvetoucí škardy panonské z Wikimedia Commons, autor: stefan.lefnaer

 

**