English Deutsch Facebook

Rozmanitost přírody se seniory

Příroda se letos probouzela jen zvolna a snad ještě opatrněji se spouštěla výuka a další akce Rezekvítku. Nakonec se však situace uvolnila natolik, že jsme mohli opět naplánovat živá setkání v domovech seniorů. Letošní – v pořadí již sedmý cyklus upozorňuje na detaily v přírodě, které jsou typické pro měnící se roční období. Jak jsou těmto změnám přizpůsobeny rostliny? Jak živočichové?
 
Pro první díl tradičních dílniček jsme připravili téma JARO. A nakonec ani nevadilo, že jsme si o jaru povídali v červnu, prostě jsme jen trošku víc vzpomínali. Úvod patřil jarnímu aspektu – co to je? Jak se projevuje? Které rostliny jsou těmi efemerními (pomíjivými) klenoty, kterými se zdobí listnaté lesy před olistěním? Senioři procvičili jemnou motoriku i prostorovou představivost při skládání puzzle jarních rostlin. Část o vitamínech z jarní přírody ukázala, jak prospěšná může být jarní „pastva“ na jedlých planých rostlinách. Připomněli jsme si i řadu receptů, jak tyto „plevele“ zpracovat pro konzumaci.
 
Neopomněli jsme zmínit, které rostlinky si můžeme vypěstovat i doma za oknem, když už nohy neslouží tak dobře, abychom za vitamíny vyrazili do přírody.
 
Téma zpestřovaly rébusy a slovní hrátky, doplňovačky a dokreslovačky, a tak věříme, že to bylo zajímavé a interaktivní i pro naše babičky a dědečky v domovech. A co jsme nestihli probrat přímo, jsme zpracovali do série pracovních listů, návodů, kuchařky a obrazového materiálu, se kterými se mohou bavit nejmíň do naší příští návštěvy.
 
Projekt je spolufinancován statutárním městem Brnem.


Fotogalerie:

 

**