English Deutsch Facebook

Pomáháme spolu mimo školu

V pátek 18. června vyvrcholil slavnostní závěrečnou konferencí první ročník našeho projektu Pomáháme spolu mimo školu, kterého se účastnilo celkem 9 žákovských skupin z Brna a okolí. Pro žáky to byl slavností okamžik, kdy mohli předvést výsledky své práce ostatním akčním skupinám. Nezalekli se ani velkého podia kina Scala, mikrofonů a početného publika. Své předem připravené prezentace komentovali s profesionální jistotou. Z jejich slov bylo jasné, že během ročního projektu museli překonávat nemalé překážky, improvizovat, přizpůsobovat se a hledat nové a nové cesty k naplnění svých nápadů. K řadě týmů se přidala při vlastní realizaci i veřejnost, což bylo jedním z cílů tohoto participativního projektu.

Sami žáci hodnotili projekt jako velmi užitečný, zkusili si totiž při něm na vlastní kůži, že od nápadu k cíli bývá i dost dlouhá cesta. Ale že skoro každá překážka se s jistým úsilím dá překonat.

Zde uvádíme přehled projektů, které se ve školním roce 2020/2021 podařilo zrealizovat nebo jejich realizaci alespoň rozběhnout.
1 – ZŠ Heuréka, Brno – „Motýlí ráj“ - výsadba motýlích keřů, výroba a umístění krmítek pro ptáky a hmyzích domečků na Kraví hoře
2 – ZŠ Horníkova – „Posezení pod jinanem“ – venkovní učebna před školou
3 – ZŠ Jana Broskvy, Chrlice – „Zeleň na biotop“ - výsadba 3 stromů a lavičky u vodního prvku v Chrlicích
4 – ZŠ Mokrá-Horákov – vybudování stezky „Bosou nohou“ v Mokré-Horákově
5 – ZŠ Želešice – „Posezení u kachen“ – odpočinkové místo u vody, pro pěší i cyklisty
6 – Cyrilometodějské gymnázium a SPŠ Brno – hromadný úklid na několika lokalitách v Brně
7 – Biskupské gymnázium Brno – „Posezení v lese“ – venkovní učebna i místo pro odpočinek
8 – EDUCAnet, Brno – „Hmyzí hotely“ – vybudování velkého hmyzího hotelu u školy, akce pro veřejnost
9 – Ekogymnázium Brno – „Zastávka Osová“ – úpravy zastávky a jejího okolí – ještě v procesu schvalování.
 
Přejeme projektům, aby přežily léto, aby dělaly radost všem, kdo z nich mají užitek a byly inspirací pro další skupiny mladých.
 
Mimochodem – pro školní rok 2021/2022 hledáme 2-3 další skupiny, které by si takový projekt chtěly zkusit s námi. Hlaste se na zora.ryparova@rezekvitek.cz. Více o projektu naleznete zde.  
 
 


Fotogalerie:
Bisk. gymnázium - posezení v leseEDUCAnet - hmyzí hotelZŠ Heuréka - motýlí rájZŠ Heuréka - motýlí rájZŠ Horníkova - posezení pod jinanemZŠ Mokrá-Horákov - bosá stezkaCyrilomet. gymnázium - úklid odpadkůEkogymnázium - zastávka OsováZŠ Jana Broskvy - výsadba stromůZŠ Želešice - posezení u kachen

 

**