English Deutsch Facebook


TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ A 1. TŘÍDU ZŠ

• Programy jsou realizovány na uvedených územích
• Délka programu: 2 hodiny (obvykle 9:00 - 11:00, lze objednat i dva za sebou, tedy 8:00-12:00)
• Období realizace: březen-červen, září-listopad (dle počasí)
• Cena programu: 75 Kč/žák
• Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

Lesobádání pro nejmenší

Staneme se malými badateli a prozkoumáme les. Naučíme se, jak se v lese správně chovat. Seznámíme se s nejmenšími obyvateli lesa, které si sami nalovíme. Poznáme, kolik barev je v lese ukryto. Zjistíme proč a pro koho jsou lesy důležité a zahrajeme si na lesní zvířata.

Vílí hrátky ze zahrádky

Programem bude děti provázet zahradní víla. Naučí je vnímat zahradu pomocí smyslů a prohlubovat tak jejich senzitivitu k přírodě. Víte například, kolik barev, vůní, tvarů a hudebních nástrojů je ukryto na dosah ruky?

Všeználek a luční svět

Děti si zahrají na badatele a spolu se skřítkem Všeználkem budou zkoumat, jak to vlastně funguje na jejich zahrádce - proč květiny kvetou, proč je důležité, aby tam bydlel hmyz.

Pokladnice pod zemí

Že je půda nuda? Ale kdepak! Nahlédneme společně na to, po čem běžně šlapeme. Ukážeme si, že půda není jen hlína, ale má i další složky, které jsou pro život na Zemi nepostradatelné. Děti si vyzkoušejí jednoduché pokusy s půdou, odlovy bezobratlých obyvatel půdy i tvoření z přírodních materiálů.

 

**