English Deutsch Facebook

Labyrinty a bludiště

Labyrinty a bludiště nejsou jen herním prvkem do školní zahrady, mohou sloužit také k rozvoji orientačních schopností, prostorové představivosti dětí nebo třeba k jejich uklidnění a meditaci.

 

Podle Wikipedie je bludiště síť v podobě složitě větvených cest s možností volby cesty a směru, zatímco labyrint obsahuje do svého středu pouze jedinou cestu. Labyrint má jednoznačnou trasu do středu a zpět a je navržen tak, aby bylo jednoduché se v něm orientovat.

 

Pro školní zahradu jsou vhodné labyrinty vytvořené z živých keřů nebo kamenů – není obtížné a nákladné je vyrobit a do tvorby lze zapojit i žáky. Školní dvůr pak může zpestřit labyrint vyskládaný do dlažby.

 

2006 MŠ Nivnice 

2006 MŠ Nivnice 

 

 2006 ZŠ Žimrovice

ZŠ Žimrovice (2006)

 

 2010 SŠ Langelois (Rakousko) 2010 SŠ Langelois (Rakousko)

SŠ Langelois (2010, Rakousko) 

 

Na pestrou ukázku labyrintů a bludišť jsme při cestách Toulavého autobusu narazili v Labyrintáriu na zámku Loučen (www.zamekloucen.cz/labyrintarium).

 

 dlážděné bludiště dlážděné bludiště

dlážděné bludiště

 

 kamenný labyrint kamenný labyrint

kamenný labyrint 

 

 palisádové bludiště palisádové bludiště

palisádové bludiště

 

 pískovcový labyrint pískovcový labyrint

pískovcový labyrint 

 

 

 

  

**