English Deutsch Facebook

Terénní praktika pro 2. stupeň ZŠ

Staňte se s námi na chvíli detektivy a vyřešte záhadný případ pomocí plnění úkolů, pokusů a chemických testů.


Cíle: Přímý kontakt dětí s přírodou a propojení jejich teoretických znalostí z výuky s realitou naší přírody, probuzení a posílení jejich zvídavosti a vztahu k přírodě.
Pro koho: 6.–9. třída
Termíny realizace: duben – říjen

Cena: 90 Kč/žák
Délka: 4,5 hodiny (obvykle od 8:30 do 13:00)

 

 

Téma č. 1: Srovnání biotopu rybník a potok

Místo realizace: okolí Brněnské přehrady

Sraz: zastávka tramvaje č. 1: Přístaviště, mezi 8 a 9 hodinou – dle domluvy

Předměty: propojení přírodopisu, chemie, fyziky a matematiky   

 

Program je koncipován na principu problémového vyučování. Na začátku programu je žákům nastolen problém formou komiksu. Žáci mají přijít na to, jací bezobratlí živočichové žijí v tekoucí a jací ve stojaté vodě. Pracují ve skupinách a mají za úkol pomocí pokusů, chemických testů, odlovů vodních živočichů a dalších praktických činností prozkoumat dvě vodní prostředí. Na závěr vytvoří plakátek, který bude prezentovat výstupy jejich bádání.

 

 

 

Téma č. 2: Geologie aneb (ne)živá příroda Hádů

Místo realizace:  Hády

Sraz: zastávka autobusu Velká Klajdovka, mezi 8 a 9 hodinou – dle domluvy

Předměty: propojení přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu

Vhodné zařadit i jako motivační úvod do tématu geologie.  

 

Program je koncipován na principu problémového vyučování. Žáci mají rozuzlit detektivní případ. V průběhu programu získávají informace o území a jeho historickém vývoji. Pomocí plnění úkolů a praktických činností získávají nové informace a zkušenosti, které jim pomáhají postupně případ rozkrývat. Žáci se tak naučí rozlišovat nerost a horninu, poznají nejvýznamnější horniny Hádů a svůj úsudek ověří pomocí chemické zkoušky, vysvětlí vznik vápenců a výskyt moře v Brně v různých geologických érách Země, poznají v terénu výsledek vrásnění a vysvětlí jeho vznik. Vyzkouší si pátrání po organismech žijících před 200 miliony let a vysvětlí souvislost mezi vznikem půdy a horninou.   

 

   

    Pokud máte zájem svoji třídu zapojit, prosím kontaktujte mě:

    Ing. Zora Rýparová
   
zora.ryparova@rezekvitek.cz
    775 580 201, 543 216 483

 

   

 

Vznik praktik byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí a statutárním městem Brnem. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

**