English Deutsch Facebook

TERÉNNÍ EKOVÝCHOVNÉ PRAKTIKUM - LOUKA

 

Na semináři poodhalíte tajemství rozkvetlé louky. Přímo na louce si vyzkoušíte, jak lze pomocí jednoduchých her a dalších praktických činností přiblížit zákonitosti života na louce dětem. Seznámíte se s nejběžnějšími skupinami lučních živočichů, především bezobratlých, které si také zkusíte odchytit s využitím vybraných entomologických pomůcek. Dozvíte se též, kde tyto pomůcky obstarat. Součástí semináře bude ukázka modelového terénního výukového programu pro děti zaměřeného na zkoumání lučního prostředí.

 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 5 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

  

**