English Deutsch Facebook

TERÉNNÍ EKOVÝCHOVNÉ PRAKTIKUM - VODA

 

V čem se liší různá vodní stanoviště? Jaké vlastnosti a obyvatele objevíme v potoce a jaké v rybníce?

 

Vyzkoušíte vybrané techniky a metody zkoumání vodního prostředí, naučíte se pracovat s pomůckami na odlovy bezobratlých, využít chemické a fyzikální testy. Nejběžnější druhy vodních živočichů, především bezobratlých, se naučíte určovat pomocí jednoduchých určovacích klíčů, vhodných také pro děti. Dozvíte se, v jakém období je vhodné tento typ aktivit zahrnout do výuky a jak zařadit i prvky badatelské výuky. Součástí semináře je ukázka terénního výukového programu z naší nabídky.

 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 5 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Žižková - tereza.zizkova@rezekvitek.cz; 775 580 203

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Nejbližší termín konání tohoto semináře je čtvrtek 18. června 2020 ve 14 hodin.

  

**