English Deutsch Facebook

METODICKÝ SEMINÁŘ K VYUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK - TÉMA VODA

 

V tomto interiérovém semináři se seznámíte s originálními výukovými pomůckami, které byly vytvořeny Rezekvítkem pro snadnější a hravější začlenění EVVO do výuky dětí. Pomůcky vhodně zpracovávají téma voda, vodní biotopy a život v nich. Seznámíte se nejen s pomůckami samotnými, ale také s trendy v oblasti výukových metod. Zaměříme se na projektové vyučování a tvorbu třídních projektů s využitím těchto pomůcek. Praktické vyzkoušení pomůcek a metodické náměty vám budou inspirací k tvorbě vlastních nových pomůcek a inovativních postupů.

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

  

**