English Deutsch Facebook

METODICKÝ SEMINÁŘ K VYUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK - TÉMA LES

 

Seznámíme vás s originálními pomůckami z dílny Rezekvítku, které lektoři využívají při výukových programech, tématických dnech a školních projektech na téma les a lesní ekosystém. Představíme vám i naši sadu výukových pomůcek s názvem Krabice jehličí. Při práci s těmito pomůckami vám představíme také současné trendy v oblasti výukových metod

 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

  

**