English Deutsch Facebook

VESELE SI TVOŘÍME A PŘÍRODU ŠETŘÍME

Seminář je vhodný pro pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele. 

 

Seminář je zaměřený na integraci průřezového tématu EVVO především do výtvarné výchovy. Účastníci se seznámí a vyzkouší si různé výtvarné techniky za využití přírodninodpadového materiálu. Výtvarné činnosti budou inspirované netradičními nápady z publikací Hravé říkanky pro šikovné všeználky 1 a 2 vydaných Rezekvítkem. Ze semináře si každý z účastníků odnese vlastní výrobky a nové náměty na výtvarné činnosti s dětmi v různých ročních obdobích.

 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

  

**