English Deutsch Facebook

JAK NA POMŮCKY SVÉPOMOCÍ

 

Cílem semináře je získat potřebné kompetence k tvorbě jednoduchých, převážně obrazových výukových pomůcek. Získáte náměty jak obohatit výuky o vlastnoručně vyrobené pomůcky. Seminář propojuje dovednosti práce s počítačem s praktickými dovednostmi při výrobě, které dají vyráběným pomůckám i další rozměr. Dozvíte se, jak získávat obrazový materiál, jak zacházet s licencemi, základní typy úprav fotografií a možnosti dalšího grafického zpracování v dostupných programech (freeware). Vyzkoušíte praktické činnosti jako je tisk, laminace, řezy, kombinace těchto technik. Pedagogové si ze semináře odnesou vlastní novou pomůcku.

 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Nejbližší termín tohoto semináře pondělí 16. března 2020. 

  

**