English Deutsch Facebook

ZAHRADA, KTERÁ UČÍ 

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme ukázky pomůcek, které se pro takovou výuku hodí, doporučíme literaturu a další zdroje inspirace a zkušeností.
 

Cena semináře: 500 Kč na učitele

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Všechny semináře jsou akreditované MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
 
 


 

**