English Deutsch Facebook

Děti pečují o přírodu

Pedagogické využívání chráněných území

 

Přijďte nám s vaší třídou pomoci  s pracemi na chráněných územích města Brna. Rezekvítek pečuje o tato chráněná území:
 
Jedná se zpravidla o hrabání sena a výřez křovin, případně úklid odpadků. Součástí programu je exkurze po lokalitě a tématické hry, přiměřené věku žáků.  
Délka: obvykle 4 hodiny (lze přizpůsobit vašim možnostem a ročnímu období)
Co je potřeba udělat: Alespoň 14 dní předem (lépe s větším předstihem) domluvit konkrétní lokalitu, termín a časový rozsah brigády (je třeba počítat alespoň 2 hodiny na vlastní práci a odborný výklad, plus čas potřebný na dopravu). Týden před akcí nahlásit počet účastníků (dětí a pedagogického dozoru) a upřesnit věk žáků.
Rezekvítek zajistí lektora a ochranné pracovní pomůcky.
Akce je ZDARMA.
 

 


 

 

 

Kontaktní osoba na Rezekvítku: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz, mobil: 775 580 201

  

**