English Deutsch Facebook


PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

• Programy jsou realizovány na uvedených územích v Brně

• Délka programu: 4 - 4,5 hodiny (obvykle 8:30 - 12:30 nebo 13:00)

• Období realizace: březen-červen, září-listopad (dle počasí)

• Cena programu činí 90 Kč/žák

• Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

Kde domov můj? aneb Stepí i lesem divokým Šrajbecem (2. stupeň ZŠ a SŠ)

Na vlastní kůži si vyzkoušíme a prožijeme podmínky vyprahlých stepí, neprostupných houštin, temných lesů i chladných kaňonů svírajících divoký potok. Na poměrně krátkém úseku navštívíme několik naprosto odlišných biotopů charakteristických pro přírodu ČR. Budeme hledat vhodný domov pro typické druhy rostlin a živočichů těchto míst.

Hádky o Hády (2. stupeň ZŠ a SŠ)

Chcete vědět, kdo se pohádá o Hády? Budete to vy - vaše týmy odborníků se vydají na průzkum této jedinečné lokality. Jedni chtějí pořádně využít dřevo z lesa a zpeněžit ho, druzí pokračovat v těžbě kamene a třetí si jsou vědomi vyjímečnosti území a přejí si ho uchovat v nezměněné podobě. Všechny týmy budou provádět společný průzkum místních stepí a lesostepí a hledat argumenty pro obhajobu svého návrhu využití území.

Ve stínu pampelišky (4. - 7. třída ZŠ)

Louka je domovem pro hmyz, hmyz je lučním Amorem. Jak to na louce chodí? Jak rostliny vábí hmyz a proč to dělají? Je hmyz přizpůsoben rostlinám nebo rostliny hmyzu? Opyluje hmyz rostliny pro zábavu, nebo z toho něco má? Najdeme si různé typy květů a ujasníme si, které části květu jsou pro rozmnožování rostlin nejdůležitější. Vyzkoušíme si práci se smýkačkou a nachytáme si hmyzí obyvatele louky, abychom si je mohli pořádně prohlédnout a určit si, s kým máme tu čest.

 

**