English Deutsch Facebook


INTERIÉROVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 6. - 9. TŘÍDY ZŠ A SŠ

• Programy jsou realizovány přímo ve školách v Brně a blízkém okolí.

• Programy trvají 2 vyučovací hodiny.

• Realizovány jsou celoročně.

• Cena programu je 65 Kč/žák. Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

• Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

Cesta vody vodovody (3. - 9. třída)

Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do kohoutků v naší domácnosti? Kolik jí spotřebujeme? Co se s ní děje dál? Co konkrétně je ještě možné vylepšit? Seznámíme se se zdroji pitné vody a s procesy její úpravy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak funguje čistírna odpadních vod.

Po proudu s řekou (5. - 9. třída ZŠ)

Vodní toky významně utvářely a stále dál formují krajinu kolem nás. Dostupnost vody určuje charakter přírodních společenstev v naší blízkosti. Jak se řeka proměňuje na své cestě od pramene k ústí? K čemu jsou dobré povodně? Co to jsou regulace toku a na co všechno mají vliv? Společně pochopíme přírodní procesy, které formují koryta řek a tak neustále mění tvář krajiny.

Jak na odpady? (6. - 9. třída ZŠ)

Jak to udělat, aby nás naše odpady nezasypaly? Který odpad je vlastně „nejlepší“? A vyhazujeme opravdu odpady nebo jsou to cenné suroviny? Společně se naučíme, jak je rozlišit, vytřídit, recyklovat, ale hlavně – jak jim předcházet.  Poodhalíme také obsah filozofie 3R (recykle, reuse, reduce) a zerowaste (život bez odpadů).

 

**