English Deutsch Facebook


TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY 2. - 5. TŘÍDY ZŠ

• Programy jsou realizovány na uvedených územích

• Délka programu: 3, 5 hodiny (obvykle 8:30 - 12:00)
• Období realizace: březen-červen, září-listopad (dle počasí)
• Cena programu: 80 Kč/žák
• Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

Vasrůvka nad Brnem (2. - 5. třída ZŠ)

Vydáme se poznat svět okolo Brněnské přehrady i pod její hladinou. Odpovíme si na otázky: Jak vypadá řeka od pramene k ústí? Proč vznikají přehrady a další vodní nádrže? Jaké tajemství skrývá Brněnská přehrada? Co se ukrývá pod její hladinou? Zblízka si prohlédneme obyvatele vodního světa. Také se staneme výzkumníky a budeme měřit a zkoumat vlastnosti vody. Na závěr odhalíme tajemný svět sinic. 

Lesobádání (2. - 5. třída ZŠ)

Postupně prozkumáme les patro po patru a odhalíme jejich funkce. Navštívíme obyvatele kořenového patra a naučíme se je poznávat. Prakticky si vyzkoušíme, jak důležité jsou v lese mechové polštářky. Prozkoumáme, jaké rostliny se v lese nacházejí, co je na nich zajímavého a jak se jmenují. Odhalíme, jaké dary poskytují keře a vysvětlíme si, proč jsou listy na stromech i keřích zelené a k čemu je to dobré.

Půda - základ života

Co se skrývá pod názvem půda a jaký význam má pro život na Zemi? Kdy vlastně její příběh začal a proč bychom ji měli chránit a vážit si jí? Prozkoumáme půdu ve vašem okolí a zjistíme, pro jaké živočichy je domovem a proč je důvod (ne)mít je v oblibě. Jednoduchými pokusy prozkoumáme vlastnosti různých půd. Nebude chybět ani tvoření z přírodních materiálů.

 

**