V lomu Želešice postupně přirůstají vysázené duby, lípy, babyky, jeřáby, hlohy a mnoho dalších druhů dřevin.
zavřít