Odlov bezobratlých....samozřejmě až na konci vycházky mimo chráněné území.
zavřít