Kde domov můj? aneb Stepí i lesem divokým Šrajbecem


Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Výuková trasa: PR Kamenný vrch – EVL (Evropsky významná lokalita) Pisárky – PP Údolí Kohoutovického potoka

Délka trasy: 3,5 km

Doba trvání: 4 hodiny 

Na vlastní kůži si vyzkoušíme a prožijeme podmínky vyprahlých stepí, neprostupných houštin, temných lesů i chladných kaňonů svírajících divoký potok. Na poměrně krátkém úseku navštívíme několik naprosto odlišných biotopů charakteristických pro přírodu ČR. Budeme hledat vhodný domov pro typické druhy rostlin a živočichů těchto míst.