Hádky o Hády


(pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)

Výuková trasa: NPR Hádecká planinka – začátek i konec u lomu Hády, zastávka Velká Klajdovka

Délka trasy: 3 km

Doba trvání: 4 hodiny 

Chcete vědět, kdo se „pohádá“ o Hády? Budete to vy - vaše týmy odborníků se vydají na průzkum  této jedinečné lokality v těsné blízkosti Brna. Jedni chtějí pořádně využít dřevo z lesa a zpeněžit jej, druzí pokračovat v těžbě kamene a třetí skupina si je vědoma výjimečnosti území a přeje si jej uchovat v nezměněné podobě. Všechny týmy budou na vybrané lokalitě provádět společný výzkum a hledat argumenty pro obhajobu svého návrhu využití daného území. Během programu žáci poznají společenstva vázaná na specifické biotopy jako je step, lesostep nebo hospodářsky využívané lesy. Seznámí se s podmínkami, které podmiňují jejich vznik a vývoj, s dopadem hospodaření člověka na krajinu i s obecnými principy ochrany přírody.