English Deutsch Facebook

Vydali jsme novou výukovou pomůcku DVD Ptáci kolem nás

DVD Ptáci kolem nás představuje divákovi ojedinělý přehled ptačích druhů evropské přírody. Zaplňuje tak mezeru v nabídce výukových filmů, jimiž můžete zpestřit školní výuku.

 

Oproti kazetě byly k DVD přidány záběry několika dalších druhů. Skládá se ze tří dílů – 1. Co jsou ptáci, 2. Pohled mezi řády a 3. Poznáváme pěvce. Dále DVD obsahuje přehled abecední a soutěžní, jejichž řešení naleznete na stránkách www.rezekvitek.cz/dvdptaci. Přečíst si zde můžete i podrobnější informace o obsahu a využití DVD.

 

Technologie DVD umožňuje pouštění dílčích kapitol z jednotlivých dílů videopořadu a také spuštění sekvencí s jednotlivými druhy ptáků dle abecedního seznamu.

 

Cena DVD je 175 Kč, objednat si jej můžete v našem obchůdku. 

**