English Deutsch Facebook

Zvířata v novém prostředí 10.-11. října 10:00-18:00

 

 

 

Pro děti i rodiče budou připraveny hravé vzdělávací aktivity:
rozeznávání ptáků podle zpěvu, určování pobytových stop savců nebo seznámení se s těžkou prací hmyzu, aj...
Za splnění úkolů čeká děti malá odměna.

Dozvíte se o postupném osidlování a pestrosti druhů zvířat žijících v lomu Hády,
tedy lokalitě, kterou člověk v minulosti velmi poznamenal těžbou.

Vstup na akci je zdarma!
Více informací: www.lamacentrum.cz

 

 

 

Financováno z projektu FNNO „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“, č. 76-FN-045.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz   a   www.eeagrants.org

 

  

**