English Deutsch Facebook

Rezekvítek v Mokré tvoří ráj pro ptáky

Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ (Gn 1, 20) 

 

V září jsme v lomu Mokrá nainstalovali dvacet ptačích budek, pět polobudek a deset berliček pro dravce. Tato, říkejme jim, „zařízení“ slouží jako podpora pro různé ptačí druhy, které se v lomu a jeho okolí vyskytují.

 

Díky znalosti dobývacího prostoru jsme rozmístili všechny budky a berličky do různých částí, jak v západní části lomu, tak ve středním lomu a na východě, na Břidle, kde je v současnosti těžba utlumena a kde provádíme řadu aktivit spočívající v biologických rekultivacích.

 

Budky i polobudky mají různé velikosti, aby byly útočištěm pro širokou škálu ptačích druhů. Všechny jsme nainstalovali na stromy a v dostatečné výšce. Budky mají odklápěcí víčko, a proto je možné je před zimou nebo v předjaří snadno vyčistit. V případě berliček pro dravce jsme využili volná prostranství, kde není taková možnost, kde mohl dravec usednout a čekat na svou kořist.

 

Zvláštností byla instalace v oplocenkách, kde jsme prováděli v minulých letech výsadby dřevin. Doufáme, že berličky pomohou k přilákání a větší koncentraci dravců. Ti pak budou lovit hlodavce, kteří působí škody na lesních kulturách. Jedná se o způsob biologické ochrany lesa namísto té chemické. Kromě výše uvedeného máme v plánu nejen budky a další berličky, ale také krmítka a umělé výklenky. Zajímavostí bude vytvoření doupných stromů. Pro mnohé z nás to může být překvapení, ale my hoši z Rezekvítku, co spolu chodíme, to umíme také a víme, jak na to.

Vilém JurekFotogalerie:

 

**