English Deutsch Facebook

E-Obchůdek - Videokazety, DVD


Košík Obsahuje: 0 položek ke koupi
Obsahuje: 0 položek k zapůjčení

DVD Členovci

Pořad si klade za cíl seznámit diváky s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují - v detailech, souvislostech, příbězích, věcně i emotivně. Využijete ho v přírodopisu, biologii, vlastivědě či ekologické výchově. DVD obsahuje 5 filmů o celkové délce 150 minut.

cena: 150 Kč


DVD Ptáci kolem nás

Michal Strnad

DVD Ptáci kolem nás vzniklo ze starší videokazety vydané Rezekvítkem v roce 2002. Nabízí ojedinělý přehled ptačích druhů evropské přírody. Zaplňuje mezery ve výukových filmech, jimiž můžeme zpestřit školní výuku.

cena: 175 Kč


Přírodou města Brna I. a II. díl - DVD

Ivan Stříteský, Roman Zajíček

Domácí a cizokrajní živočichové ve městě. Setkání se 40 druhy živočichů často na neobvyklých místech: netopýři za obrazem, sysli na letišti atd.

Vydáno s podporou Statutárního města Brna.

cena: 100 Kč 

**