English Deutsch Facebook

E-Půjčovna

 

Košík Obsahuje: 0 položek ke koupi
Obsahuje: 0 položek k zapůjčení

BADATELSKÝ BATŮŽEK pro malé přírodovědce

Rezekvítek a Chaloupky

Batůžek vybavený pro všestranné zkoumání přírody a přírodnin. Jedinenčná pomůcka pro vaše vycházky a školní projekty.


Brňáku, nezlob se!

„Brňáku, nezlob se“ je výuková hra s ekologickým námětem, jejíž cílem je děti lépe seznámit s městem, ve kterém žijí - městem Brnem a jeho zajímavým okolím. Žáci se prostřednictvím figurky projdou po významných památkách a chráněných územích Brna a na každém tomto zastavení se mohou dozvědět něco zajímavého. Výuková hra je určena žákům 4. až 9. třídy ZŠ.


Čtyři roucha přírody - jaro

Sada pomůcek pro práci s dětmi předškolního věku a 1. a 2. tříd. Ústředním tématem jsou proměny přírody v průběhu roku a přizpůsobení zvířat a rostlin těmto změnám.


Čtyři roucha přírody - léto

Sada pomůcek pro práci s dětmi předškolního věku a 1. a 2. tříd ZŠ. Ústředním tématem jsou proměny přírody v průběhu roku a přizpůsobení zvířat a rostlin těmto změnám.


Čtyři roucha přírody - podzim

Sada pomůcek pro práci s dětmi předškolního věku a 1. a 2. tříd ZŠ. Ústředním tématem jsou proměny přírody v průběhu roku a přizpůsobení zvířat a rostlin těmto změnám.


Čtyři roucha přírody - zima

Sada pomůcek pro práci s dětmi předškolního věku a 1. a 2. tříd. Ústředním tématem jsou proměny přírody v průběhu roku a přizpůsobení zvířat a rostlin těmto změnám.


Geologická krabice

Petr Laštůvka, Martin Kříž

Sada originálních názorných výukových pomůcek pro výuku geologických a pedologických témat v rámci ŠPV.
Zaměřeno na geologii České republiky.


Krabice jehličí

Blanka Ponížilová

Krabice jehličí je sada pomůcek o lese. Svým zaměřením navazuje na osnovy ZŠ.


Krabice naší vlasti

Zeměpisně-přírodovědná sada výukových pomůcek vzešlá z výukového programu SEV Chaloupky. Spousta aktivit, obrázků, fotek a námětů pomůže vám a vašim žákům poznat naši vlast, postavit si vlastní model ČR a seznámit se s našimi velkoplošnými CHKO. Většinu aktivit lze realizovat v místnosti i terénu.


Krabice plazů a obojživelníků

Sada výukových pomůcek, jež by měla sloužit k prohloubení znalostí o dvou zajímavých třídách obratlovců - plazech a obojživelnících. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.


Krabice plná vody

Pavlína Horká

Krabice plná vody je učební pomůcka, která obsahuje aktivity zaměřené na život ve vodě. Krabice obsahuje každou pomůcku v 5 vyhotoveních, aby učitel mohl s žáky pracovat ve skupinách.


Krabice ptáků zpěváků

Petr Hrádek, Dagmar Uhýrková

Jak z názvu vyplývá, je tato pomůcka zaměřena na ptačí život. Pro každou aktivitu je připraveno 5 sad pomůcek pro práci ve skupinách.


Pytel domácí květeny a zvířeny

Dana Křivánková, Dana Kellnerová

Metodická pomůcka je tématicky zaměřena na poznávání pokojových rostlin a rostlin, se kterými se v různých formách setkáváme v kuchyni a domácích zvířat a živočichů, se kterými se můžeme setkat v blízkosti lidských obydlí či přímo v našich bytech (tzv. synantropní druhy živočichů).


Senzohrátky

Rezekvítek, Chaloupky

Batůžek plný pomůcek, díky kterým zažijete přírodu všemi smysly.


Šest Alíků a Aroma lotto - hry s vůněmi

Kamila Štěpánková

Společenské hry, jejichž cílem je vytvořit u dětí návyk používat vědomě svého čichu jako informačního zdroje. Tento návyk pak zákonitě pomáhá chránit děti před neuváženým stykem s nebezpečnými látkami, které se často vyskytují v naší domácnosti, avšak nejsou rozpoznatelné zrakem.


Vodní balíček: Povodně

Vodní balíčky jsou metodické sady pomůcek, které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. 


Vodní balíček: Voda v domácnosti

Vodní balíčky jsou metodické sady pomůcek, které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. 


Vodní balíček: Voda v krajině

Vodní balíčky jsou metodické sady pomůcek, které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. 


Vodní balíček: Znečištění vody

Vodní balíčky jsou metodické sady pomůcek, které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. 


Vodní balíček: Život ve vodě

Vodní balíčky jsou metodické sady pomůcek, které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. 

  

**