English Deutsch Facebook

 

hrabani sena kamenakovka

 

Aktivně a prakticky chráníme přírodu v Brně a jeho okolí a to už od roku 1991.

 

Staráme se o chráněná území a významné krajinné prvky, 

provádíme přírodě blízké rekultivace po těžbě důlních prostor. 

Naše činnost zahrnuje jak realizaci zásahů, tak vytváření projektů.  

 

 

Spolupracujeme s firemními dobrovolníky

veřejností (o Kameňákové brigádě na Kamenném vrchu především),

dobrovolnici rezekvitek

do péče o přírodu také zapojujeme žáky základních a středních škol v rámci projektů (např. zde odvoz sena, vysadba stromkua zde).  

Studenti středních odborných a vysokých škol u nás mohou absolvovat enviromentální praxi.

 

 

Aby naše služby byly komplexní, věnujeme se také dřevovýrobě – návštěvnické infrastruktuře tvoříme naučné tabule, informační panely a stezky. 

 

 

Své zkušenosti a nadšení předáváme i skrze odborné exkurze pro veřejnost po krásách přírody uvnitř Brna i mimo něj – aktuální i minulé exkurze naleznete v novinkách nebo kalendáři akcí. Velký ohlas přinesla exkurze Městská divočina (zde), oblíbené jsou také exkurze na Stránskou skálu, Kamenný vrch nebo kulturní exkurze "Sraz s duchem místa" (do Písečníku, do Vlněny,... ) stranska skala exkurze

 

Každoročně organizujeme akci Vánoční jedličky v květináči (2017)

a každoročně jsme součástí Dne Země.            

                                                               vanocni jedlicky

Pokud chcete s námi spolupracovat nebo naši činnost podpořit, kontakt naleznete zde. 

**