English Deutsch Facebook
Chráněná území v městě Brně

Pod jednotlivými názvy naleznete podrobné popisy všech třiceti chráněných území, které se v Brně nacházejí. Dozvíte se základní údaje o historii, o stanovišti, o živé přírodě – rostlinách a živočiších, o způsobu péče a také informaci, jak se na které místo dostanete.Texty jednotliých autorů a autorek jsou doplněny o fotografie – zvláštní díky patří Michalu Hykelovi.

Augšperský potok

Přírodní památka v jižní části lesů mezi Žebětínem a Ostrovačicemi.

Babí doly

Přírodní rezervace v okolí dvou rybníčků uprostřed lesů Soběšické vrchoviny, 1,5 km od Jehnic.

Bílá hora

Přírodní památka se nachází na jižním svahu stejnojmenného vrchu ve východní části Brna v katastrálním území Židenice.

Bosonožský hájek

Přírodní rezervací je starobylý výmladkový les nedaleko Troubska a Žebětína.

Břenčák

Přírodní rezervace na levobřežních skalnatých svazích na konci vzdutí Brněnské přehrady u Veverské Bítýšky.  

Černovický hájek

Přírodní rezervace je nejsevernější zbytek jihomoravských lužních lesů.  Nachází se v katastrálním území Brněnských Ivanovic.

Červený kopec

Národní přírodní památka se nachází v bývalém těžebním prostoru Kohnovy cihelny, asi 200 metrů od ulice Jihlavská.

Hádecká planinka

Národní přírodní rezervace nacházející se na Hádech je nejjižnějším výběžkem chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Holásecká jezera

Přírodní rezervace je soustavou jezer na Černovickém potoce.

Jelení žlíbek

Přírodní rezervace nacházející se u Brněnské přehrady nedaleko Kozí horky. Je součástí evropsky významné lokality Nad Brněnskou přehradou, chráněné v rámci soustavy Natura 2000.

Junácká louka

Přírodní památka leží na levém břehu Brněnské přehrady naproti hradu Veveří, přístupná je po nové lávce.

Kamenný vrch

Evropský významná přírodní rezervace v Novém Lískovci byla vyhlášena na ochranu koniklece velkokvětého, z hlediska rozlohy je pravděpodobně nejpočetnější lokalitou tohoto druhu na světě.

Kavky

Přírodní památka původních stepních porostů se nacházející se na jižním svahu Hádů.

Krnovec

Přírodní rezervace leží na pravém břehu brněnské přehrady mezi hradem Veveří a chatovou osadou Mečkov.

Kůlny

Přírodní památka na levém břehu Brněnské přehrady asi kolometr od hradu Veveří

Medlánecká skalka

Přírodní památka v zástavbě městské části Brno-Medlánky.

Medlánecké kopce

Přírodní památka jsou dva izolované kopce - Střelecký a Medlánecký na severním okraji Brna mezi Královým Polem a Medlánkami

Mniší hora

Přírodní památka sousedící s brněnskou zologickou zahradou.

Na skalách

Přírodní památka na levém břehu Brněnské přehrady tvoří bílé vápencové útesy.

Netopýrky

Přírodní památka se nachází na severní straně kopce nad Medláneckým letištěm.

Obřanská stráň

Přírodní památka nad železničním tunelem v Obřanech nad řekou Svitavou.

Pekárna

Přírodní památka v údolí potoka Vrbovce nedaleko Bystrce.

Rájecká tůň

Přírodní památka se nachází jižně od Starých Černovic, nedaleko od přírodní rezervace Černovický hájek.

Skalky u přehrady

Přírodní památka pod hrází Brněnské přehrady tvořená zbytkem skalnatých svahů nacházejících se na obou březích Svratky.

Soběšické rybníčky

Přírodní památka je významná pro rozmnožování obojživelníku, nachází se jihovýchodně od Mokré Hory.

Stránská skála

Národní přírodní památka bohatá na živou přírodu i unikátní paleontologické nálezy.

Údolí Kohoutovického potoka

Přírodní památka v sousedství městské zástavby jižně od silnice spojující Kohoutovice a Pisárky.

Velká Klajdovka

Přírodní památka s teplomilnou faunou a flórou na jižním svahu kopce Hády.

Velký Hornek

Přírodní rezervace v severovýchodní části Brna nad Údolím Říčky chráněná od roku 2003.

Žebětínský rybník

Přírodní památka zahrnující rybník, přilehlou olšinu a potoční nivu s mokřadní  loukou. Po hrázi rybníka prochází silnice Bystrc-Žebětín. 

**